Istorija

Početak elektrifikacije na prugama koje su se našle u sastavu Jugoslovenskih Železnica (JŽ), odnosno Jugoslovenskih Državnih Železnica datira iz 1935. kada je pruga od Sežane do Postojne (Slovenija) elektrificirana od strane FS-a (Italijanske Železnice) sa 3kV DC kao deo sheme elektrifikacije u Italije. 1936. je usledila i elektrifikacija pruge od Pivke do Rijeke. Nastavak elektrifikacija pruge je usledio tek 1953. odnosno prve elektrifikacije koje su preduzele JŽ.

Planom modernizacije za period od 1964. do 1970. bilo je predvideno da se elektrificira najopterećeniji pravac na JŽ, odnosno, pravac: Jesenice - Ljubljana - Zagreb - Begrad - Gevgelija sa AC sistemom od 50 Hz 25kV, ali da se pri tome zadrže dotle elektrificirane pruge sa 3kV. 1970. je već bio gotov deo Zagreb - Beograd.

Današnji vozni park Železnica Srbije

Uskoro više o ovome.