Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
FotoAkcija 3 - Novosadska pruga
15-3-2014

Danas 15.3.2014. fotosekcija Kluba ljubitelja ??eleznice zavr??ila je i treÄ?u foto akciju, na novosadskoj pruzi. Relacija koju smo pe??aka obi??li je od stajali??ta Ä?ortanovci Dunav, preko Ä?ortanovaca, do stanice Be??ka. Dana??nja fotoakcija bila je veoma uspe??na, vozova je bilo poprilično, lepih fotografija 10 puta vi??e. Akciju smo obavili u sastavu od 10 ljudi i to: Du??an VujoviÄ? (Dulevoz), Du??an JeremiÄ? (Dulevoz 2), Milo?? JoviÄ? (Politikolog), Mladen ??arkoviÄ? (MlaÄ?aSRB), Trolebus28, Velimir JagodiÄ? (Jaga foto), Marko SimiÄ? (Mare), Veljko VesiÄ? (VexvesiÄ?444), Damir Pa??aliÄ? (Damir661) i Brane ĐurÄ?iÄ?. Mare i ja (Veja) smo stigli i do Karlovačkih vinograda - potpuno neplanirano i napravili jo?? niz lepih fotografija. :) Danas smo imali veliku sreÄ?u da imamo veliki broj vozova, dru??enje i atmosfera su bili odlični... ? etali smo, fotografisali, u??ivali u čarima Fru??ke Gore i naravno - svi smo zadovoljni. :)