Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
FotoAkcija 1 - Ralja
17-11-2013

Danas, 17.11.2013. novoosnovana fotosekcija Kluba ljubitelja ??eleznice Beograd je i zvanično počela sa radom. Na??a prva foto akcija bila je - Ralja. Most u Ralji je, naravno bio "epicentar" akcije i fotosačeku??e vozova... Ä?lanovi na??eg kluba u sastavu: Du??an VujoviÄ? (Dulevoz), Mladen ??arkoviÄ? (MlaÄ?a), Bojan VeseliÄ? (Boki Veseli), Milo?? JoviÄ? (Politikolog) i ja (Veljko VesiÄ? - vexvesic) .... dana??nji dan smo proveli u u??ivanju u prirodi, dobrom dru??enju i naravno, fotografisanju...