Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
4. Fotoakcija
12.4.2014

Na??li smo se u Resniku i krenuli pe??ke uz prugu ka Pinosavi. Plan je bio da slikamo voz 431 Beograd â?? Bar malo posle Resnika, i tu smo slikali i putnički iz Prijepolja(Gorbačov). Inače popeli smo se na portal tunela br.1 Zatim smo se spustili na ni??ku prugu. Uz to, ova akcija je odr??ana i uz ro??tiljanje. Prvi ro??tilj smo naparavili kod Pinosave. Tu smo ostali do ranijih popodnevnih časova, pa smo se prebacili na barsku prugu na deonici Resnik - Bela Reka posle 4. tunela, iznad naselja Ripanj Kolonija. Tu smo napravili i drugi ro??tilj. U povratku, si??li smo do ??elezničkog stajali??ta Ripanj Kolonija i tu sačekali voz za Beograd. Akciju smo obavili u sastavu od 5 ljudi i to: Du??an VujoviÄ? (Dulevoz), Mladen ??arkoviÄ? (MlaÄ?aSRB), Marko SimiÄ? (Marko1980), Milo?? JoviÄ? (Politikolog) i Veljko VesiÄ? (VexvesiÄ?444).