Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
461 - "Rumunka"
14-3-2014

Električne lokomotive serije 461 deo su velike serije šestoosovnih diodnih lokomotiva koje su proizvedene u fabrici Elecktroputere iz Krajove u Rumuniji. Lokomotive ovog tipa razvijene su u švedskoj firmi ASEA od koje je rumunska fabrika preuzela proizvodnju za CFR. rilikom nabavke ovih lokomotiva iz Rumunije postignut je dogovor da se izvrši zamena lokomotiva, odnosno Jugoslovenske Železnice su isporučivale CFR-u (Rumunskim železnicama) tri lokomotive serije 441 u zamenu za dve lokomotive 461, tj. osovina za osovinu. Podserija 200 dobila novi komandni pult, vijčane kompresore i mikroprocesorski sistem upravljanja, KNOR kočnici zamenjeni su Erlikonom...