Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
441/444 - "Asea/Severina"
14-3-2014

Konstruktor lokomotiva ovog tipa je ASEA iz Švedske, kao serija JŽ 441 nastala je iz serije Rb1 švedskih železnica. Isporučilac lokomotiva bila je grupa Traktion Union koju su sačinjavale: ASEA, SECHERON, Elin Union. Isporuka ovih lokomotiva započela je u leto 1967. godine kada su prve dve lokomotive tipski ispitane u Čehoslovackoj i Austriji, eksploatacija lokomotiva započela je 31. maja 1970. godine. Licencu za proizvodnju 1970. godine preuzela je firma "Rade Končar" iz Zagreba u saradnji sa MIN Niš. Lokomotive su isporučivane JŽ-u, CFR-u (Rumunske železnice) i termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Modifikaciju lokomotiva 441 obavila je fabrika "Rade Končar" iz Zagreba počevši 2004. godine. Plan transformacije je predvidjao tiristorizaciju lokomotive, promenu birača napona i drugih uredjaja. Lokomotive su dobile novu numeraciju 444 i nadimak "Severina" Prva je tirisorizovana 441-077, koja je završena i pustena u saobraćaj kao 444-001 na leto 2004.