Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
441/444 - "Asea/Severina"
14-3-2014

Konstruktor lokomotiva ovog tipa je ASEA iz ? vedske, kao serija J?? 441 nastala je iz serije Rb1 ??vedskih ??eleznica. Isporučilac lokomotiva bila je grupa Traktion Union koju su sačinjavale: ASEA, SECHERON, Elin Union. Isporuka ovih lokomotiva započela je u leto 1967. godine kada su prve dve lokomotive tipski ispitane u Ä?ehoslovackoj i Austriji, eksploatacija lokomotiva započela je 31. maja 1970. godine. Licencu za proizvodnju 1970. godine preuzela je firma "Rade Končar" iz Zagreba u saradnji sa MIN Ni??. Lokomotive su isporučivane J??-u, CFR-u (Rumunske ??eleznice) i termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Modifikaciju lokomotiva 441 obavila je fabrika "Rade Končar" iz Zagreba počev??i 2004. godine. Plan transformacije je predvidjao tiristorizaciju lokomotive, promenu birača napona i drugih uredjaja. Lokomotive su dobile novu numeraciju 444 i nadimak "Severina" Prva je tirisorizovana 441-077, koja je zavr??ena i pustena u saobraÄ?aj kao 444-001 na leto 2004.