Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
Vagon noću
15-6-2012

Vagon noću sa uključenim završnim svetlima.