Klub Ljubitelja Železnice - Beograd
Obilazak stanice Prokop (Beograd Centar)
30-5-2011

Obilazak jo?? uvek nezavr??ene stanice Prokop i upoznavanje sa radom iste. Iz nje se pruga račva prema Banatu i prema Rakovici, na jednu stranu i prema Novom Beogradu na drugu, u obliku slova "Y".